FREYR og Helgeland Kraft med avtale om fornybar strømforsyning til grønn batteriproduksjon

28.04.2020