Om

FREYR tilbyr en nordisk løsning for å møte den akselererende etterspørselen etter grønne batterier.

As an experienced licensor with financing and execution track-record from large-scale industry projects, FREYR can leverage best available technology – based on reference plants – to provide cost competitive battery cell supply at speed.

Milepæler


03.01.18
FREYR etableres for å redusere globale CO2-utslipp gjennom elektrifisering, med utgangspunkt i Norges ledende rolle innenfor grønn energi. Finansiert av selskapets grunnleggere og Innovasjon Norge.

08.06.18
FREYR sikrer seg eiendomsrettigheter til Sjonfjellet vindmøllepark, som kan levere en betydelig del av kraften som behøves for en battericellefabrikk i Mo i Rana. Lokal politisk støtte bekreftet.

02.04.19
FREYR lanserer planene om å bygge en batterifabrikk i Norge med de to ledende forskningsinstitusjonene SINTEF og NTNU på laget.

18.06.19
EIT InnoEnergy, et uavhengig EU-organ, investerer 7,25 millioner euro i FREYR for å støtte utviklingen av en battericellefabrikk i Norge basert på anerkjent lisensiert teknologi.

18.08.19
FREYR annonserer en ambisjon om å utvikle et nordisk batteribelte, med potensial for å bygge fire battericellefabrikker i Norge.

2019-2020
Finansiering av en forundersøkelse for den første gigafabrikken, gjennomføring av forundersøkelse, avtale om lisensiering av batteriteknologi, tillatelser fra myndighetene, utbyggingskontrakter, leverandørkontrakter og avtaler om leveranser.

2021
Prosjektfinansiering, byggearbeid igangsettes.

2023
Estimert oppstart av produksjon.

This activity is supported by EIT InnoEnergy. EIT is a body of the European Union.

Partnere

Inno Innovasjon Sintef Ntnu Kunnskapsparken helgeland Siemens Mo industripark Rana utvikling

FREYR er i en rekke diskusjoner om partnerskap med et antall sentrale aktører i verdikjeden knyttet til batteriproduksjon. Flere av disse samtalene er foreløpig konfidensielle. Partnerdialoger inkluderer råvareleverandører, teknologileverandører, utstyrsprodusenter og mulige kunder innenfor en rekke markedssegmenter.