Finansiering av en forundersøkelse for den første gigafabrikken, gjennomføring av forundersøkelse, avtale om lisensiering av batteriteknologi, tillatelser fra myndighetene, utbyggingskontrakter, leverandørkontrakter og avtaler om leveranser.

2019-2020