Team

“Som samfunn er vi nødt til å akselerere vår innsats for å redusere verdens CO2-utslipp”
— FREYR

Torstein Dale Sjøtveit

Arbeidende styreleder og grunnlegger


Torstein var administrerende direktør for det statlige kraftselskapet Sarawak Energy Berhad i Malaysia i årene 2009 til 2017. Tidligere var han konsernsjef for Europas største skipsbyggingskonsern, Aker Yards. Før det hadde han ulike lederstillinger i Norsk Hydro, inkludert konserndirektør med ansvar for den globale oppstrømsvirksomheten.

Peter Matrai

Styremedlem og senior rådgiver


Peter er medgründer og partner i EDGE. Tidligere var han rådgiver for en rekke bedrifter innenfor bærekraft, inkludert SYSTEMIQ, Joule, Joi Scientific og RayGen. Før det var Peter finansdirektør for Joule Unlimited, samt operasjonell direktør og finansdirektør for Butamax Advances Biofules. Han har i tillegg hatt ulike lederstillinger i BP, ING Asset Management og Cisco Systems.

Tom Einar Jensen

Administrerende direktør


Tom er medgründer og partner i EDGE, et globalt selskap som driver med rådgivning, investeringer og prosjektutvikling der målet er å være en katalysator for ansvarlige løsninger innenfor bærekraft. Tidligere har han hatt ulike lederstillinger i SYSTEMIQ, Joule Unlimited og Agrinos. Før det hadde han en rekke lederstillinger i Norsk Hydro innen finans, strategi og forretningsutvikling.

Einar Kilde

Driftsdirektør


Einar Kilde her mer enn 30 års erfaring fra storskala utviklingsprosjekter innenfor energisektoren og transportsektoren. Tidligere var han konserndirektør og utviklingsdirektør i Bane NOR, Norges statlig eide jernbaneselskap. Før det hadde han ulike lederstillinger og tekniske roller i Sarawak Energy Berhad, REC, Statoil (nå Equinor) og Norsk Hydro.