FREYR Battery på Arendalsuka 2023

28.07.2023

Arendal 2023
FREYR Battery har flere deltakere i debatten og er ellers tilgjengelig for å slå av en prat under uka.

FREYR Battery deltar på Arendalsuka og ser frem til spennende debatter - en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Tilstede under årets Arendalsuke er:
Styreleder Tom Einar Jensen, CEO Birger Steen, COO Jan Arve Haugan, EVP Operations Tove Nilsen Ljungquist, EVP Technology Andreas Bentzen, EVP Projects Einar G.S. Kilde, EVP Corporate Public Affairs & Sustainability Hege Marie Norheim, VP Sustainability Frode Hvattum, Public Affairs Mo i Rana Marius Meisfjord Jøsevold, VP Communications Katrin Berntsen, Director Communications Hilde Rønningsen

FREYR Battery er nå med på følgende arrangement, men flere kan komme til på lista:


🔋MANDAG 14.august:

ER NÆRINGSMINISTEREN EN GOD INVESTOR FOR FELLESSKAPET?
Arr: Clarkson Securities
👉https://lnkd.in/diP4eD-a

FRA GRØNN OG LOVENDE PILOT TIL LØNNSOM BEDRIFT - HVORDAN SKAFFE FINANSIERING?

Arr: Offshore Norge, Innovation Norway, GCE Ocean Technology, GCE NODE, Energy Valley, Energy Transition Norway, GCE Blue Maritime Cluster
👉https://lnkd.in/g8QckquN

BLIR NORGE EN BATTERINASJON SNART?

Arr: Battery Norway
👉https://lnkd.in/gPs4QGeC

🔋🔋TIRSDAG 15.august:

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT
Arr: VIA-Vital infrastruktur arena, Solenergiklyngen/The Norwegian Solar Energy Cluster
👉https://lnkd.in/g7Ef_kw5

ECOSYSTEMS AND PLANETARY BOUNDARIES – WHAT DOES IT MEAN FOR THE PROCESSING INDUSTRY?

Arr: Eyde Cluster, Eyde Y
👉https://lnkd.in/gaiN4f3Q

BATTERI MED REGIONAL ENERGI

Arr: Siva SF Selskapet for industrivekst, Næringshageforeningen i Norge, FIN - Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
👉 https://lnkd.in/gTt3DBHT

BATTERIFABRIKKER I NORGE; HVORDAN UTNYTTER VI VERDISKAPNINGEN OG RINGVIRKNINGENE?
Arr: Rana Utvikling AS

FRA KRAV, PEKEFINGER OG UNNSKYLDNINGER -TIL ET GRØNT VEIVALG OG ET RAUST SPLEISELAG?

Arr: Ramboll
👉 https://lnkd.in/g2FqEVnD

HAR VI KOMPETANSEN VI TRENGER TIL DEN GRØNNE OMSTILLINGEN?
Arr: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
👉 Har vi kompetansen vi trenger til den grønne omstillingen? - Arendalsuka

HVA BETYR IRA FOR NORSK KONKURRANSEKRAFT?
Arr: Altinget
👉 https://lnkd.in/gVnanun7

FREMTIDEN GÅR PÅ STRØM, MEN DEN NESTE REVOLUSJONEN HANDLER OM BATTERITEKNOLOGIEN
Arr: Coxit
👉 https://program.arendalsuka.no...

TOPPLEDERMINGLING
Arr: Arendals Fossekompani ASA, Gard, UN Global Compact Norway, Morrow Batteries, Å Energi

🔋🔋🔋ONSDAG 16.august:

Å SKAPE VERDI PÅ NYTT: NORGES UTFORDRINGER OG MULIGHETER I EN FORNYBAR TID
Arr: Metier og FREYR Battery
👉 https://lnkd.in/gEQZmw5c

HAR VI KRAFT TIL Å REDDE INDUSTRINASJONEN NORGE?

Arr: Kruse Larsen, DNV
👉 https://lnkd.in/gPnV5Ecs

HAR DU KONTROLL PÅ LEVERANDØRENE DINE? ÅPENHETSLOVEN ETT ÅR ETTER
Arr: Deloitte
👉 Har du kontroll på leverandørene dine? Åpenhetsloven ett år etter - Arendalsuka

🔋🔋🔋🔋TORSDAG 17.august:

NHOs TOPPLEDERFROKOST:
Arr: NHO

BATTERINÆRING FOR ALLE ANDRE LAND ENN NORGE?
Arr: Polyteknisk Forening og FREYR Battery
👉 Nærmere informasjon vil komme