Teknisk Ukeblad (NO): Freyr med kjempesalg av norske batterier

20.01.2022