Teknisk Ukeblad (NO): Freyr-sjefen: – Batteri­bransjen er en av de viktigste bidrags­yterne til å gjøre noe med klima­endringene på kort sikt

Jan 9, 2022